Pesto Pasta Salad | guardspudding.com
Pesto Pasta Salad

Pesto Pasta Salad

By

Pesto Pasta Salad in the same way as Pasta, Pesto, Cherry Tomatoes, terrify Pepper, Kalamata Olives, Mozzarella Balls, Salt

The ingredient of Pesto Pasta Salad

  1. 1 pound pasta
  2. 1/2 cup pesto
  3. 1 cup cherry tomatoes
  4. 1/2 distress pepper
  5. 1/4 cup kalamata olives
  6. 1 cup mozzarella balls
  7. salt to taste

The instruction how to make Pesto Pasta Salad

Nutritions of Pesto Pasta Salad

@type: NutritionInformation
@type: 210 calories
@type: 35 grams
@type: 10 milligrams
@type: 3.5 grams
@type: 2 grams
@type: 9 grams
@type: 1.5 grams
@type: 180 milligrams
@type: 2 grams

You may also like